Třinecké děti mají na Borku nový prostor, kde si mohou pohrát

04.08.2018
Minulý týden proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště, které si svépomocně postavili obyvatele ulice, v níž se nachází Komunitní centrum Borek. Finanční prostředky na herní prvky se podařilo získat z nadace T-mobile.

„Projekt s názvem Tóčo na Borku vznikl jako reakce na potřebu místních obyvatel, kterým vadilo, že v lokalitě Borek, chybí pro děti hřiště. Díky podpoře nadace T-mobile Pomáháme, získal Bunkr, o.p.s. finanční prostředky na kolotoč, dětský domeček a workout junior. Veškerá práce - ať už to byla montáž, výkopové práce, terénní úpravy, či samotné zabudování prvku byly v režii právě místních obyvatel, kteří tomuto projektu věnovali více než 200 dobrovolnických hodin. Jsme moc rádi, že na Borku žijí lidé, kteří jsou ochotní se ve svém volném čase věnovat takovýmto projektům, které slouží nejen jim a jejich dětem, ale celému Borku. KC Borek děkuje všem osmi rodinám, které se do projektu zapojili. A dětem přejeme, ať se jim nové hřiště líbí,“ uvedla vedoucí Komunitního centra Borek Lenka Szotkowská.

Aktivitu komunitního centra a místních obyvatel oceňuje i vedení města Třince. „Město Třinec iniciovalo vznik komunitního centra na Borku a jeho provoz každoročně finančně podporuje, proto s potěšením sleduji, jak jeho zaměstnanci centra dokáží nadchnout a mobilizovat místní komunitu ke společným aktivitám a jak společně vytvářejí pohodu a zázemí pro místní obyvatele,“ dodal místostarosta Třince Radim Kozlovský.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Frýdecko-Místecka