Třinečtí zastupitelé schválili rozpočet na rok 2019

12.12.2018
Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 683.273.300 Kč a výdaji 724.281.900 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude zcela kryt z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let. Rozpočet na rok 2019 schválili zastupitelé na svém zasedání 11. prosince 2018.

„Rozpočet je sestaven na základě kvalifikovaného odhadu a dbali jsme i na to, abychom měli dostatečné rezervy a mohli v průběhu roku reagovat na nenadálé situace. Naše město se dlouhodobě chová jako dobrý hospodář, proto jsme opět přistupovali k rozpočtu odpovědně a s důrazem na to, aby byl vyrovnaný. V rozpočtu se zatím nepromítly investiční akce, u nichž čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Rozpočet na rok 2019 počítá především s dokončením rozjetých investičních akcí, ale v plánu jsou i investice nové. „Jednou z priorit je dokončení sportovního centra mezi dvěma školami na ulici Nádražní, chceme dokončit cyklostezku do Konské a budeme dál bojovat se suchem v příměstských částech, kde chystáme přípravu i realizaci vodovodů a dalších souvisejících staveb,“ uvedla primátorka Věra Palkovská. „Máme v plánu i nadále pokračovat v přípravě stavby Via Lyžbice a budeme se věnovat systému parkování včetně přípravy parkovacího domu na Sosně. Zaměříme se i na bezpečnostní prvky, resp. rekonstrukce v ulicích Kaštanová a Frýdecká a v plánu je i rozšíření kamerového systému, protože bezpečnost ve městě patří mezi priority. Připraveny máme i další investiční akce včetně menších oprav a rekonstrukcí,“ vyjmenovala primátorka.

Rozpočet na rok 2019 zahrnuje také celou řadou mandatorních výdajů spojených zejména s výkonem státní správy a chodem města jako je např. zimní údržba, údržba zeleně, místních komunikací, bytového a nebytového fondu, výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, městskou hromadnou dopravou a další. Součástí rozpočtu jsou také příspěvky pro příspěvkové organizace města. V roce 2019 zůstávají ve stejné výši jako loni veškeré místní poplatky včetně poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů. „K tomu, abychom mohli udržet zejména poplatky za odpady a jízdné v MHD na stejné výši, musí město každoročně doplácet ze svého rozpočtu nemalé peníze. Ale nechceme přenášet finanční zátěž na občany,“ zdůraznila primátorka. Rozpočet počítá rovněž s poskytnutím dotací na podporu celoroční činnosti spolků a organizací v oblasti kultury, sportu a v oblasti sociální.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Frýdecko-Místecka